Document Managers

Vector Eyes

Er zullen maar heel weinig bedrijven zijn, waarvan de procedures, ontwerpen, vergunningen, afspraken, tekeningen etc. niet op papier of digitaal zijn vastgelegd. Sinds 2001 verzorgen wij ook de archief beheers diensten voor onze relaties. Alles wat betrekking heeft tot uw archief kunnen wij voor u verzorgen. Dit alles geschiedt vanaf onze locatie in Zwijndrecht of bij u op de locatie. Door een jarenlange ervaring met documentstromen, procedures en standaarden is men bij Vector Eyes op de hoogte van een juiste manier van archiveren en beheren.

Missie

Het is onze missie om voor elke partij met technische informatie, een partner te zijn op het gebied van archiefdiensten en engineering content management. De werelden van Asset management, Content management, Documentbeheer en Maintenance systemen zullen steeds vaker met elkaar gelinkt en/of geïntegreerd zijn.