Meta Data Management

Meta Data Management: optimaliseer bedrijfsprocessen

Organisaties willen steeds meer data gedreven te werk gaan, maar weten niet altijd goed hoe deze verzameling aan data ingezet kan worden om bedrijfsprocessen te optimaliseren. Wij ondersteunen en adviseren Asset Owners bij deze vraagstelling omtrent Meta Data Management. Van ongestructureerde data naar gestructureerde data met het doel om de vindbaarheid van technische gegevens te managen en te optimaliseren.

In technische documentatie is ontzettend veel meta data te vinden, bijvoorbeeld in de vorm van tagnummers, titels, revisies, onderhoeken, definities, tags en andere belangrijke data. Vector Eyes geeft middels meta data management documenten en tekeningen de context die nodig is om data goed te kunnen doorzoeken, beheren en volgens te kunnen integreren binnen bijvoorbeeld een Document Management, onderhoud systeem of mappenstructuur.

Verbind meta data

Uit alle tekeningen en documenten wordt bestaande data verzameld, gecategoriseerd, geclassificeerd en waar mogelijk onderling aan elkaar gekoppeld. Denk hierbij bijvoorbeeld aan het koppelen van meta data aan de assets. Doordat alle tekeningen en documenten middels metadata aan elkaar en aan de assets zijn gekoppeld, wordt het voor Asset Owners makkelijker om efficiënt en doelgericht te kunnen zoeken en vinden. Meta Data Management draagt zorg voor onderlinge communicatie en legt verbindingen tussen belangrijke en bruikbare data.

The software streamlines the process
of being able to effectively search,
find and manage (engineering)
documentation.

  • Structure
  • Single source of truth
  • Revision Management
  • TAG – DOC Relationship

en