Gebouwenbeheer

Gebouwenbeheer

Een compleet en actueel dossier met informatie voor het beheer en onderhoud van gebouwen, installaties en productiemiddelen. Helaas zien we maar al te vaak dat het verzamelen van gegevens noodzakelijk is voor een optimaal beheer en onderhoud van gebouwen, gebouwgebonden installaties en productiemiddelen niet eenvoudig blijkt te zijn en soms zelfs helemaal niet lukt. Als het verzamelen wel lukt, is het vaak een uitdaging om het up-to-date te houden. Door deze uitdaging gaat veel tijd en productie verloren en gaat er indirect ook geld verloren. Wet- en regelgeving wordt vaak niet nageleefd, met alle gevolgen van dien in het geval van een incident of calamiteit.

Onze Document Management oplossing zorgt ervoor dat u beschikt over een hoogwaardig en compleet informatiedossier van uw gebouwen, gebouwgebonden installaties en productiemiddelen. Het dossier moet het bestaande beheer- en onderhoudsproces optimaal ondersteunen.

en