Collaboration platform

COLLABORATION PLATFORM VAN MERIDIAN PORTAL

Wat is het collaboration platform van Meridian Portal?

Meridian Portal is een cloud gebaseerd projecten portaal om optimaal en gestructureerd samen te kunnen werken aan engineering projecten. De software faciliteert de gecontroleerde in- en uitstroom van project-documentatie aan interne en externe belanghebbende van het project.

Waarom gebruiken Asset Owners Meridian Portal?

Projectleiders besteden vele werkzaamheden binnen een engineering project uit aan externe contractors. Het uitbesteden van al deze activiteiten veroorzaakt verwarring in eigendommen van documenten en gegevens, onduidelijkheid in verantwoording en ongecontroleerde en ongestructureerde engineeringgegevens, documenten en data.

Als gevolg daarvan loopt de integriteit van activagegevens gevaar en leidt onnauwkeurige documentatie en informatie tot mogelijk verkeerde beslissingen. Onvolledige en onnauwkeurige data kan leiden tot ongevallen, onnodige kosten, inefficiëntie in werkzaamheden en uitstel van deadlines.

Projectleiders en contractors hebben een systeem nodig waar interne en externe deelnemers kunnen samenwerken, documentatie kunnen opleveren, beoordelen en goedkeuren gedurende de gehele levenscyclus van het project. Het collaboration platform van Meridian Portal biedt dé oplossing voor deze problematiek binnen engineering projecten.

Projectleiders kiezen voor het gebruik van Meridian Portal, omdat:

  • Online werkpakketten uitsturen naar interne en externe belanghebbende.
  • Documenten online reviewen, commentaar geven en akkoord bevinden.
  • Automatische controle op due dates.
  • Single source of truth.
  • Revisiebeheer.
  • Direct een complete project handover na afronding van het project.
  • Bekijk brochure

Projectuitvoering versnellen

Het gebruik van Meridian Portal verbetert de samenwerking en helpt u zich te concentreren op het op tijd en binnen het budget opleveren van het project met de juiste gegevens die nodig zijn om uw Asset te bedienen en te onderhouden. Gebruikers zijn in staat om werkpakketten uit te wisselen, documenten te bekijken en goed te keuren. Dit online proces verhoogt de productiviteit, verbetert de kwaliteit van de gegevens en verlaagt de kosten van de documentverwerking.

Door gebruik te maken van een geautomatiseerd systeem zoals Meridian Portal, kunnen gebruikers deliverables en vervaldata goed bijhouden om controle te houden over hun documentenstroom gedurende het project en ervoor zorgen dat niets over het hoofd wordt gezien.

Interne en externe belanghebbenden blijven te allen tijde op de hoogte

De functionaliteit voor automatische controles in Meridian Portal helpt organisaties efficiënter te worden en meer vertrouwen te hebben in hun datakwaliteit, omdat er niets verloren gaat of onjuist wordt uitgewisseld. Automatische scans voor overeenkomende documenten, waarschuwingen ten gevolg van ontbrekende of gewijzigde referenties en de toevoeging van nieuwe documenten helpt engineeringsteams om de informatieoverdracht te vergemakkelijken.

Kant en klare project handover

De gehele workflow van project documentatie vindt plaats in het projecten portaal. Gedurende het project worden alle documenten en de daarbij horende metadata verzameld en krijgt ieder document direct de juiste classificatie. Na afronding van het project is er een complete set aan goedgekeurde documenten en data, waardoor de handover van project documentatie effectief en efficiënt overgedragen kan worden. 

en