Scan – en conversieservice

Scan- en conversieservice

Veel bedrijven beschikken nog over een grote omvang aan analoog archief. Wij zorgen er middels onze scanservice voor dat analoge documenten en archieven worden omgezet naar een up-to-date en digitaal archief.

De voordelen van onze scanservice:

  • Risico beperkend: u bent niet meer afhankelijk van enkel de analoge documenten
  • Digitale documenten zijn vanaf iedere werkplek te raadplegen
  • Zoek- en vindproces wordt geoptimaliseerd
  • Er komen vierkante meters beschikbaar voor andere doeleinde

Middels onze scanservice zorgen wij ervoor dat (technische) tekeningen, documenten, foto’s, boeken, microfilms, vensterponskaarten en ander (historisch) analoog materiaal digitaal beschikbaar wordt gemaakt.

Wij beschikken over zowel normale scanners, boeken scanners als groot-formaat scanners, waardoor ieder type documenten door ons gescand kan worden. Een extra mogelijkheid binnen onze scanservice is het tekstueel doorzoekbaar maken van alle digitale documenten en tekeningen. Hierdoor kan er snel, gemakkelijk en doelgericht gezocht worden naar de juiste documenten- en of tekeningen. 

Conversieservice  

De conversieservice van Vector Eyes maakt het mogelijk om alle gescande tekeningen of documenten om te zetten naar ieder gewenst formaat of type document. 

en