Apollo Software

Apollo software

Apollo is een web applicatie platform waarmee men meerdere applicaties (functionele wensen) op één centrale plaats kan faciliteren richting de eindgebruikers. Naast de standaard applicaties en mogelijkheden, kunnen we met Apollo ook bedrijfsspecifieke wensen vertalen naar oplossingen. Omdat het platform zelf al veel bewezen en herbruikbare componenten (bouwstenen) bevat, is de uitwerking van een specifieke applicatie wens veel eenvoudiger, flexibeler, en in een korte tijd realiseerbaar.

De grote kracht van Apollo is dat we data uit meerdere databronnen eenvoudig kunnen combineren tot één interface. Binnen deze interface kunnen we ook alleen maar de voor de gebruiker relevante data tonen. In de praktijk betekent dit dus een “schone” en eenvoudige interface met alleen maar relevante data uit meerdere systemen gecombineerd die toegespitst is op de wensen.

Een andere grote kracht is dat de Apollo bouwstenen ook de mogelijkheden geeft om losse applicaties te ontwikkelen die weliswaar niet met andere systemen gekoppeld hoeven te worden, maar wel functionaliteiten kan bieden die benodigd zijn in werkprocessen.

Vector Eyes heeft de volgende applicaties ontwikkeld:

  • Apollo Data Source Integrator
  • Apollo Sleutel en Aanstellingen tool
  • Apollo Assettool
  • Apollo Notificatie
  • Apollo Import/Export
  • Apollo VIK-kaarten

Neem vrijblijvend contact met ons op om te beoordelen of deze applicaties ook een meerwaarde zijn voor uw organisatie.


Apollo Data Source Integrator

Een van de applicaties op het platform is de ‘Data Source Integrator’ en maakt het mogelijk om verschillende gegevensbronnen te koppelen. Een voorbeeld is de koppeling die we kunnen maken tussen het onderhoudssysteem (Maintenance Connection, Ultimo, Maximo, Sap etc.) en het Meridian DMS. Apollo maakt het mogelijk om alle gegevens en documenten uit beide gegevensbronnen uit te lezen en te koppelen. Er kunnen bijvoorbeeld koppelingen worden gemaakt tussen Assets en documenten. Op deze manier kan vanuit beide systemen direct toegang worden verkregen tot technische documenten van een bepaalde Asset of Asset gerelateerde informatie die bij een document hoort.

Apollo fungeert als een schil om de gegevensbronnen, waardoor de databronnen blijven dienen waarvoor ze ontwikkeld zijn en de Single Source of Truth gewaarborgd blijft.

en