Scan- en Conversieservice

Scanservice

Vector Eyes zorgt ervoor dat een analoog archief wordt omgezet in een up-to-date digitaal archief. Middels onze scanservice zorgen wij ervoor dat (technische) tekeningen, documenten, foto’s, boeken, microfilms, vensterponskaarten en ander (historisch) analoog materiaal digitaal beschikbaar wordt gemaakt. Onze conversieservice maakt het mogelijk om gescande bestanden te converteren naar ieder gewenst formaat. Zo kunnen wij alle gescande bestanden aanleveren in diverse digitale formaten.

Een digitaal archief draagt bij aan de efficiëntie en effectiviteit van uw bedrijf. Het verouderde proces wordt omgezet naar een up-to-date omgeving waar alle digitale materialen te allen tijde en via elke (externe) werkplek opgevraagd kunnen worden. Daarnaast wordt de distributie van het analoge archief uit handen genomen, omdat de digitale materialen snel via een veilige digitale omgeving gedeeld en gedistribueerd kunnen worden. 

De voordelen van onze scanservice

De gescande bestanden kunnen worden aangeleverd in diverse digitale formaten, waaronder: TIF, JPG en PDF en PDF/A. Daarnaast kunnen wij waar wenselijk ook het transport verzorgen van uw documenten en tekeningen. Onze scanservice zorgt er voor dat u digitaal de beschikking krijgt over uw archief. Een digitaal archief heeft vele voordelen:

  • De digitale tekeningen en documenten kunnen gebruikt worden in de huidige beheersystemen.
  • Het verouderingsproces wordt gestopt.
  • Er komen vierkante meters beschikbaar voor andere activiteiten.
  • De tekeningen kunnen snel en vanaf elke werkplek opgevraagd worden.
  • De tekeningen worden in de back-up procedure meegenomen.
  • Het biedt u de mogelijk om het archief ook extern bij te houden.
  • Opleidingen zijn al gebaseerd op digitale verwerking van tekeningen.
  • De beheerkosten kunnen gezien de efficiency en effectiviteit omlaag.

Patrick Wentzle

GIS-Analist/Applicatiebeheer

In het jaar 2012 was het waterschap op zoek naar een geschikt tekeningenbeheersysteem. Na diverse onderzoeken zijn we tot de conclusie gekomen dat het tekeningenbeheersysteem Meridian het beste zou aansluiten bij de wensen van het waterschap. We zijn toen met Vector Eyes te Zwijndrecht verdergegaan. Het zijn goede, doortastende medewerkers ieder op zijn vakgebied. Wanneer er zich problemen voor doen zijn zij altijd bereid om je waar mogelijk direct te helpen. Kortom, vanaf het begin hebben we een goede relatie/samenwerking ondervonden.

Vector Eyes verzorgt al jaren Scan en Conversieservice voor een brede groep van klanten.

Get more value out of data

Vector Eyes

Interesse in onze scanservice?

Benieuwd naar wat Vector Eyes voor uw archief kan betekenen? Neem contact met ons op, dan helpen wij u graag verder!

en