Project Handover uitbesteden

Asset Owners hebben doorgaans vele soorten contractors die verschillende werkzaamheden voor hen verrichten. Iedere contractor dient na de afronding van een project alle projectdocumentatie op te leveren aan de Asset Owner. Echter heeft de Asset Owner in vele gevallen strikte richtlijnen betreffende het opleveren van projectdocumentatie. Het gereedmaken van deze projectdocumentatie conform de richtlijnen van de Asset Owner is voor vele contractors, waaronder Equans, tijdrovend en kan als lastig worden ervaren.

Vector Eyes ondersteund contractors, als bijvoorbeeld Equans, bij deze project handover en nemen deze overdracht en oplevering van documenten van de contractor uit handen.

Wij beheren de technische documenten van vele Asset Owners en hebben daardoor de kennis en expertise ontwikkeld rondom de richtlijnen en wensen vanuit de Asset Owners met betrekking tot de oplevering van de technische documenten. Dit maakt het mogelijk dat Vector Eyes zorg kan dragen voor een gestroomlijnde en efficiënte oplevering uit naam van de contractor.

Project handover uitbesteden

Wat doet Vector Eyes bij het uit handen nemen van de project handover van contractors:

  • Het gereed maken van alle projectdocumentatie conform de richtlijnen van de opdrachtgever. Denk hierbij bijvoorbeeld het opvragen van nieuwe documentnummers, classificatie, verzamelen van metadata, het omzetten naar Smart PDF en het opzetten van transmittels etc.
  • Onderhouden van het contact met de Document Control verantwoordelijke van de opdrachtgever. Wij verzorgen de communicatie, de aanvragen van documentnummers en nemen de richtlijnen door, mocht dit benodigd zijn. Daarnaast wordt er uiteraard contact onderhouden betreffende de oplevering van de documenten.
  • Vector Eyes levert uw projectdocumentatie op aan de opdrachtgever en dragen zorg voor een gestroomlijnde oplevering en afronding middels transmittels etc.

Projecten portaal

Vector Eyes ondersteund in vele engineering projecten met de inrichting van een online projecten portaal, genaamd Meridian Portal. De Meridian Portal is een cloud gebaseerde tool om optimaal samen te kunnen werken aan engineering projecten. Deze online omgeving faciliteert de gecontroleerde uitwisseling van documentstromen tussen alle interne en externe belanghebbenden van een project.

Online reviewen, opmerkingen plaatsen en akkoord geven zorgt voor een snellere workflow binnen engineering projecten. Middels het gebruik van de Meridian Portal wordt alle projectdocumentatie gedurende het project op een juiste manier gefiled en wordt alle aanverwante metadata daarbij opgeslagen. De Meridian Portal draagt na afronding van het project zorg voor een efficiënte project handover richting de opdrachtgever.

Meer informatie?

Benieuwd of Vector Eyes kan ondersteunen met de handover van uw projectdocumentatie? Neem gerust contact met ons op en wij voorzien u graag van meer informatie.

en