Industrie 4.0: Het belang van up-to-date data is nog nooit zo belangrijk geweest.

Industrie 4.0

De industrie heeft de afgelopen eeuwen met de opkomst van stoom, elektriciteit en digitalisering al flink wat revoluties ondergaan. Medio 2021 is de 4e industriële revolutie in volle gang en zullen de productieprocessen en fabrieken langzamerhand wederom een transformatie ondergaan. Industrie 4.0 heeft zijn intrede gemaakt en vertellen in deze blog meer over de toekomst, de impact en de veranderingen ten gevolgen van industrie 4.0.

Wat is industrie 4.0?

De laatste industriële revolutie kenmerkte zich door de veranderingen op het gebied van digitalisering. Computers en slimme communicatiemiddelen maakte haar intrede en zorgde voor grote veranderingen in het productieproces.

Industrie 4.0 is de overtreffende trap op digitalisering en zal de verandering naar ‘smart factories’ betekenen. Verbindingen en slimmere communicatie tussen verschillende machines en systemen moet richting geven aan deze slimme fabrieken, waardoor er sneller, efficiënter en geautomatiseerder gewerkt kan worden. De fysieke wereld zal in deze nieuwe manier van werken veel meer verweven raken met digitaal en systemen en machines zullen steeds meer met elkaar gaan communiceren.

Verbondenheid en communicatie

De combinatie en communicatie tussen verschillende systemen en technologieën is wat industrie 4.0 zo bijzonder maakt. Door het gebruik van Internet of Things (IoT), de Cloud en Artificial intelligence (AI) zal deze industrie 4.0 verder gaan dan de voorgaande veranderingen rondom digitalisering. Het gehele proces is erop gericht om computersystemen, robots en overige systemen met elkaar te laten communiceren en samen te laten werken. Op deze manier wordt het productieproces zo efficiënt mogelijk ingeregeld en kunnen processen steeds zelfstandiger functioneren.

Big Data en Artificial Intelligence (AI)

Big Data en AI zullen een grote rol gaan spelen in industrie 4.0. In de omgeving van industrie komt ontzettend veel data voor. Aan de hand van data kan er meer waarde gehaald worden uit bedrijfsprocessen en kunnen patronen ontdekt worden die kunnen bijdragen aan optimalisatie. In samenwerking met AI kunnen machines en systemen leren van opgedane ervaringen en kunnen zodoende getraind worden om bepaalde taken zelfstandig uit te voeren.

Industrie 4.0 en up-to-date data

Up-to-date data is nog nooit zo belangrijk geweest. Om machines met elkaar te laten communiceren en zodoende te laten samenwerken, is het van groot belang dat de data waar deze samenwerkingen op gebaseerd zijn, helemaal up-to-date is. Dit vergt een gestructureerde vorm van data management, een goed beheerde omgeving waar alle (meta) data, documenten, certificaten en (technische) tekeningen gestructureerd opgeslagen staan en waar alle data voor betrokkenen toegankelijk is.

Het gestructureerd beheren en up-to-date houden van data vergt discipline van een organisatie. Het traject naar een up-to-date en compliance organisatie kan een lange weg zijn, maar is in het belang van de organisatie. Vector Eyes ondersteund Asset Owners bij het traject van het beheren en up-to-date houden van data, technische tekeningen, documenten en certificaten.

Daarnaast denkt Vector Eyes graag met Asset Owners mee hoe bepaalde systemen met elkaar kunnen communiceren en hoe data zo efficiënt mogelijk ontsloten kan worden voor gebruikers. Denk bijvoorbeeld aan het koppelen en verbinden van Plant Maintenance Systemen met Document Management Systemen.

Organisaties worden met de ontwikkelingen rondom industrie 4.0 steeds innovatiever en slimmer om bedrijfsprocessen te optimaliseren. De slogan van Vector Eyes komt ook in deze ontwikkeling goed tot zijn recht. Get more value out of your data!

Lees ook: Vector Eyes | Engineering Document Management Software – Vector Eyes

en